Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 1 - ThS. Lê Tấn Hùng

Bài giảng "Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí - Chương 1: Nhập môn Multimedia" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa đa phương tiện, hệ thống đa phương tiện, quy trình phát triển các ứng dụng đa phương tiện, các ứng dụng của hệ thống đa phương tiện.
Hỗ trực trực tuyến Facebook