Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh Cường

Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 5 với mục đích nhằm giúp các bạn hiểu khái niệm gia công, nguyên lý gia công, cơ sở lý thuyết của gia công, nắm chắc các thông số, biết một số công nghệ gia công tia lửa điện.
Hỗ trực trực tuyến Facebook