Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 3 - ThS. Phạm Thanh Cường

Mục tiêu của Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 3 Phương pháp gia công hóa nhằm giúp các bạn hiểu khái niệm gia công hóa, nắm các phương pháp gia công, hóa như: phay hóa, quang hóa, điện hóa, tạo phôi hóa.
Hỗ trực trực tuyến Facebook