Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh Cường

Mục tiêu của Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến Chương 2 nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm gia công, nguyên lý gia công, cơ sở lý thuyết của gia công, các thông số công nghệ, một số công nghệ gia công bằng siêu âm.
Hỗ trực trực tuyến Facebook