Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 2.2 - ThS. Phạm Thanh Cường

Mục tiêu của Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 2.2 nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm gia công, nguyên lý gia công, cơ sở lý thuyết của gia công, các thông số công nghệ, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của gia công bằng dòng hạt mài.
Hỗ trực trực tuyến Facebook