Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 2.1 - ThS. Phạm Thanh Cường

Mục tiêu của Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 2.1 nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm gia công, nguyên lý gia công, cơ sở lý thuyết của gia công, các thông số công nghệ, thiết bị và dụng cụ một số công nghệ gia công bằng tia nước.
Hỗ trực trực tuyến Facebook