Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 5: Hiện tượng nhiệt trong quá trình cắt

Quá trình tạo phoi và thoát phoi khỏi vùng cắt trong quá trình cắt làm xuất hiện một lượng nhiệt nhất định. Lương nhiệt này sinh ra do sự chuyển đổi từ công cắt gọt. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nhiệt phát sinh khi cắt kim loại, nguồn gốc của nhiệt cắt và sự phân bố của chúng, ảnh hưởng của nhiệt cắt đến quá trình cắt, các phương pháp xác định nhiệt cắt. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook