Bài giảng Cơ kỹ thuật: Chương 2 - ThS. Trương Quang Trường

Bài giảng Cơ kỹ thuật, chương 2 trình bày về cân bằng máy. Nội dung chính trong chương gồm có: Mục đích và nội dung cân bằng máy, cân bằng khâu quay, cân bằng cơ cấu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm vững nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook