Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Xe đạp, xe mô tô

Nội dung của bài giảng trình bày cấu trúc xe đạp - mô tô theo bố trí bánh, khung xe đạp và mô tô, bánh xe đạp và mô tô, động cơ xe mô tô, hệ thống truyền động trong xe đạp và mô tô, hệ thống lái xe đạp và mô tô, hệ thống treo xe mô tô, hệ thống phanh xe đạp và mô tô, hệ thống điện mô tô.
Hỗ trực trực tuyến Facebook