Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Ô tô

Nội dung của bài giảng trình bày định nghĩa về ô tô, phân loại ô tô và kết cấu của ô tô, các thông số cơ bản của ô tô, kích thước, trọng lượng và công thức bánh xe, thông số tính năng cơ động và kết cấu cơ bản, ô tô chuyên dụng và ô tô vận tải.
Hỗ trực trực tuyến Facebook