Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Kết cấu cơ bản

Nội dung của bài giảng "Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Kết cấu cơ bản" trình bày kết cấu cơ bản của nguồn động lực, hệ thống truyền động, bộ vận chuyển, bộ chuyển hướng (lái), hệ thống an toàn và bộ phận công tác.
Hỗ trực trực tuyến Facebook