Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 6: Xã hội xã hội chủ nghĩa

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xã hội xã hội chủ nghĩa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.