Bài giảng Cách viết tin, bài cho trang tin điện tử - Nguyễn Thị Tươi

Bài giảng Cách viết tin, bài cho trang tin điện tử có nội dung trình bày yêu cầu chung; cách viết tin, bài; quy tắc viết bài cho báo mạng, trang tin điện tử và một số nội dung liên quan.
Hỗ trực trực tuyến Facebook