Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 3 - Trương Văn Cương

Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Cấu tạo của Transistor, nguyên lý hoạt động, đặc tính Transistor, cách phân cực Transistor, phân tích tín hiệu lớn và đặc tính dòng áp, phân tích tín hiệu nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook