Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 5: Máy nén và hệ thống

Nội dung của bài giảng trình bày về máy nén và hệ thống, các loại máy nén, các thông số đặc tính của máy nén, so sánh các loại máy nén, cách chọn máy nén, một số lưu ý khi vận hành hệ thống máy nén và một số công thức.
Hỗ trực trực tuyến Facebook