Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 4: Quạt và hệ thống

Nội dung của bài giảng trình bày về các loại quạt, các thông số, đặc tính, hình học, cách chọn quạt, các qui luật đồng dạng, vận hành và lắp đặt quạt, khảo nghiệm quạt, tính trở lực hệ thống và tính toán các kích thước chính của quạt.
Hỗ trực trực tuyến Facebook