Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 2: Bơm và hệ thống

Nội dung của bài giảng trình bày về bơm và hệ thống bơm, các thành phần chính của hệ thống bơm, hệ thống bơm, các đặc tính của bơm và hệ thống, hiện tượng xâm thực, thiết bị đầu cuối trong hệ thống bơm.
Hỗ trực trực tuyến Facebook