Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 1: Giới thiệu

Nội dung của bài giảng giới thiệu chung về bơm quạt máy nén, định nghĩa về bơm quạt máy nén, lịch sử phát triển của bơm quạt máy nén, các ứng dụng của bơm quạt máy nén và các nguyên lý hoạt động của bơm quạt máy nén.
Hỗ trực trực tuyến Facebook