Bài giảng An toàn mạng - TS. Nguyễn Đại Thọ

Bài giảng An toàn mạng do TS. Nguyễn Đại Thọ biên soạn trình bày về an toàn liên mạng; các biện pháp ngăn cản, phòng chống, phát hiện và khắc phục các vi phạm an toàn liên quan đến truyền tải thông tin.
Hỗ trực trực tuyến Facebook