Bài giảng Accu khởi động - ĐH Công nghệ Đồng Nai

Bài giảng Accu khởi động giới thiệu các nội dung chính: khái quát về accu, cấu tạo accu, phân loại accu, hoạt động của accu. Đây là tài liệu học tập bộ môn Điện động cơ.
Hỗ trực trực tuyến Facebook