Áp dụng sản xuất tinh gọn vào lĩnh vực bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay giữ một vai trò sống còn đối với các doanh nghiệp và các tổ chức. Mặc dù đa số các doanh nghiệp và các tổ chức đều áp dụng các chương trình bảo mật thông tin cho toàn bộ hệ thống tin học của mình, nhưng những chương trình này vẫn chưa hoạt động đạt hiệu quả tốt. Cuộc khủng hoảng chi phí và chất lượng sản xuất diễn ra vào thập niên 70 của thế kỷ trước đã làm sinh ra khái niệm "sản xuất tinh gọn", một khái niệm hiện đã được áp dụng rộng rãi cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và ngày càng được đưa vào áp dụng cho ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ. Với mong muốn nâng cao chất lượng của bảo mật thông tin, các chuyên gia cho rằng khái niệm "Sản xuất tinh gọn" này hoàn toàn có tiềm năng để áp dụng vào lĩnh vực bảo mật thông tin.
Hỗ trực trực tuyến Facebook