• Ebook Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam" giới thiệu sự ra đời, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và các số liệu cơ bản tóm tắt sơ lược về hoạt động của Ngân hàng Thế giới; các chính tài liệu của Ngân hàng Thế giới theo từng thời kỳ đến cuối thế kỷ 20; các chiến lược chống đói nghèo....

   127 p vlute 13/04/2021 12 0

 • Ebook Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 tài liệu "Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam" trình bày một số hoạt động nghiên cứu của tổ chức, hoạt động này có ảnh hưởng quan trọng đến lĩnh vực kinh tế và chính tài liệu phát triển trên bình diện quốc tế; hoạt động của Ngân hàng tại Việt Nam, các vấn đề chính đang được thảo luận về...

   160 p vlute 13/04/2021 13 0

 • Ebook Bài tập & bài giải kế toán chi phí: Phần 2

  Ebook Bài tập & bài giải kế toán chi phí: Phần 2

  Trong cuốn Bài tập & bài giải kế toán chi phí, tác giả còn biên soạn các câu hỏi lý thuyết mang tính tổng hợp để đọc giả, sinh viên có thể tìm hiểu, ôn tập và nắm vững các nội dung cơ bản, chủ yếu của môn kế toán chi phí gắn liền với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2...

   173 p vlute 13/04/2021 14 1

 • Ebook Bài tập & bài giải kế toán chi phí: Phần 1

  Ebook Bài tập & bài giải kế toán chi phí: Phần 1

  Cuốn sách Bài tập & bài giải kế toán chi phí được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn kế toán chi phí. Nội dung tài liệu bao gồm các bài tập được soạn theo thứ tự của chương trình môn học kế toán chi phí hiện đang được giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu.

   193 p vlute 13/04/2021 11 1

 • Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 ebook "Kế toán trong quản trị doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức về: Những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán quản trị, các phương pháp phân loại chi phí, kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phân tích mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận... Mời các bạn cùng tham khảo.

   197 p vlute 13/04/2021 12 0

 • Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu Kế toán trong quản trị doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích báo cáo kế toán quản trị và và 123 Bài tập và lời giải (trong đó có 66 bài tập từng chương và 57 bài tập tổng hợp của các chương), 112 câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   210 p vlute 13/04/2021 13 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các bài tập tình huống và bài tập lớn về kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng; kế toán vật tư, hàng hóa; kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p vlute 13/04/2021 11 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học các đáp án các bài tập tình huống và bài tập tổng hợp kế toán tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   393 p vlute 13/04/2021 10 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 2 - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp; nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh...

   15 p vlute 12/04/2021 10 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính, vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán, cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế toán, các nguyên tắc tổ...

   27 p vlute 12/04/2021 12 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 4 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 4 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 4 - Thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán trong các phần mềm kế toán và kế toán thủ công; giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc thiết lập các báo cáo kế toán trên máy,...

   20 p vlute 12/04/2021 11 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 3 - Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thực hiện công tác hạch toán trên máy và kế toán thủ công; tăng cường khả năng hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng phân hệ kế toán và các thao tác trên các phần mềm kế toán nhằm thực hiện công tác hạch...

   29 p vlute 12/04/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số