• Báo cáo Luận văn Tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ nhận dạng hình ảnh

    Báo cáo Luận văn Tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ nhận dạng hình ảnh

    Báo cáo Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Tìm hiểu công nghệ nhận dạng hình ảnh" có bố cục gồm 4 chương: Chương 1 - Mở đầu, Chương 2 - Công nghệ nhận dạng hình ảnh, Chương 3 - Công nghệ nhận dạng ký tự quang học (ORC), Chương 4 - Hướng phát triển.

     30 p vlute 16/12/2014 205 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook