• TCVN 11521:2016 Tiếng ồn dọc hai bên đường sắt phát sinh do hoạt động chạy tàu - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo

  TCVN 11521:2016 Tiếng ồn dọc hai bên đường sắt phát sinh do hoạt động chạy tàu - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo

  TCVN 11521: 2016 được biên soạn trên cơ sở tham khảo GB 12.525-90. TCVN 11521: 2016 do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn cho phép và phương pháp đo tiếng ồn phát sinh do hoạt động...

   12 p vlute 30/11/2019 65 0

 • TCCS 01:2016/VNR: Thiết bị phòng vệ đường ngang

  TCCS 01:2016/VNR: Thiết bị phòng vệ đường ngang

  Tiêu chuẩn cơ sở về thiết bị phòng vệ đường ngang, mã số TCCS 01:2016/VNR ban hành kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-ĐS ngày 04/8/2016 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bao gồm các Tiêu chuẩn con: TCCS 01-1:2016/VNR – Cần chắn tự động: Yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nghiệm thu và bảo trì; TCCS 01-2:2016/VNR – Cần chắn bán tự...

   67 p vlute 30/11/2019 62 0

 • TCCS 02: 2010/VNRA: Quy trình thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực

  TCCS 02: 2010/VNRA: Quy trình thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực

  TCCS 02:2010/VNRA được biên soạn trên cơ sở chuyển dịch từ các tiêu chuẩn Châu Âu: EN 13230-2, EN13146, EN13481, ngoài ra còn tham khảo các tiêu chuẩn tà vẹt bê tông của Nhật Bản, Australia và Trung Quốc và Việt nam . TCCS 02:2010/VNRA do Ban soạn thảo “Quy trình thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực” biên soạn, Bộ Giao thông vận tải thẩm tra, Cục Đường...

   42 p vlute 30/11/2019 53 0

 • TCVN 11815:2017: Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

  TCVN 11815:2017: Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

  TCVN 11815:2017 do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu thiết kế xây dựng mới, sửa chữa các công trình phụ trợ trong thi công cầu đường sắt và cầu đường bộ khi thiết kế theo trạng...

   167 p vlute 30/11/2019 61 0

 • TCVN 12268:2018: Ứng dụng đường sắt - Tấm lát cao su trên đường ngang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  TCVN 12268:2018: Ứng dụng đường sắt - Tấm lát cao su trên đường ngang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  TCVN 12268 : 2019 do Cục đường sắt Việt Nam biên soạn, Giao Thông vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bỏ Khoa học Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối VỚI tấm lát cao su trên đường ngang sử dụng tại giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt.

   12 p vlute 30/11/2019 59 0

 • TCCS 01:2011/VNRA: Quy trình khảo sát đường sắt

  TCCS 01:2011/VNRA: Quy trình khảo sát đường sắt

  Quy trình này quy định các nội dung và yêu cầu về kỹ thuật khảo sát phải đạt được khi tiến hành khảo sát phục vụ cho việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án xây dựng đường mới và nâng cấp cải tạo đường đang khai thác thuộc mạng lưới đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt...

   87 p vlute 30/11/2019 55 0

 • TCVN 11793:2017: Đường sắt khổ 1000 mm – Yêu cầu thiết kế tuyến

  TCVN 11793:2017: Đường sắt khổ 1000 mm – Yêu cầu thiết kế tuyến

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác thiết kế mới đường sắt khổ 1000 mm với tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 120 km/h (bao gồm: mặt bằng, mặt cắt dọc, nền đường, kiến trúc tầng trên đường sắt, đường lánh nạn và giao cắt giữa đường sắt với đường bộ) thuộc đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng.

   88 p vlute 30/11/2019 61 0

 • Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ chế tạo máy

  Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ chế tạo máy

  Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ chế tạo máy với mục tiêu giúp sinh viên có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy; phát triển khả năng rèn luyện để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và nắm vững các kỹ năng và...

   21 p vlute 30/09/2019 77 0

 • Giáo trìnhKỸ THUẬT LẠNHLÊ XUÂN HÒATP. HỒ CHÍ MINH 2007.Truong DH SPKT TP.

  Giáo trìnhKỸ THUẬT LẠNHLÊ XUÂN HÒATP. HỒ CHÍ MINH 2007.Truong DH SPKT TP.

  Giáo trình KỸ THUẬT LẠNH LÊ XUÂN HÒA TP. HỒ CHÍ MINH 2007 Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Giáo trình u DH S g n ruo K pham M P. HC uat T y th ©T yen u q an KỸ THUẬT LẠNH B LÊ XUÂN HÒA TP. HỒ CHÍ MINH 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Truong DH SPKT TP. HCM Kỹ thuật lạnh http://www.hcmute.edu.vn...

   159 p vlute 18/09/2019 165 0

 • TCVN ISO 9001:2008

  TCVN ISO 9001:2008

  Mục đích của TCVN ISO 9001:2008 không nhằm dẫn đến sự đồng nhất về cấu trúc của các hệ thống quản lý chất lượng hoặc sự đồng nhất của hệ thống tài liệu. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quy định trong tiêu chuẩn này bổ sung cho các yêu cầu đối với sản phẩm. Tiêu chuẩn này khuyến khích việc chấp nhận cách tiếp cận theo...

   63 p vlute 27/07/2019 95 0

 • TCVN ISO 9000-2007

  TCVN ISO 9000-2007

  TCVN ISO 9000:2007 mô tả cơ sở của các hệ thống quản lý chất lượng, một đối tượng của bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 cũng như xác định các thuật ngữ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p vlute 27/07/2019 66 0

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 259-2000

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 259-2000

  Nội dung tài liệu "Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 259-2000" trình bày quy trình khoan thăm dò địa chất công trình. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   72 p vlute 27/07/2019 63 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số