• Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 10: Gia công chuẩn bị

  Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 10: Gia công chuẩn bị

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 10: Gia công chuẩn bị.

   10 p vlute 30/12/2019 16 0

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 11: Các phương pháp gia công mặt phẳng

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 11: Các phương pháp gia công mặt phẳng

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 11: Các phương pháp gia công mặt phẳng.

   17 p vlute 30/12/2019 24 0

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 12: Phương pháp gia công mặt trụ

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 12: Phương pháp gia công mặt trụ

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 12: Các phương pháp gia công mặt trụ.

   11 p vlute 30/12/2019 19 0

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 13: Gia công định hình

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 13: Gia công định hình

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 13: Gia công định hình.

   13 p vlute 30/12/2019 17 0

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 14: Gia công chi tiết họ hộp

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 14: Gia công chi tiết họ hộp

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 14: Gia công chi tiết họ hộp.

   9 p vlute 30/12/2019 14 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 15: Gia công bánh răng

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 15: Gia công bánh răng

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 15: Gia công bánh răng.

   20 p vlute 30/12/2019 16 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 16: Gia công vật liệu siêu cứng

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 16: Gia công vật liệu siêu cứng

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 16: Gia công vật liệu siêu cứng.

   8 p vlute 30/12/2019 19 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 17: Lắp ráp máy

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 17: Lắp ráp máy

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 17: Lắp ráp máy.

   19 p vlute 30/12/2019 16 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 18: Công nghệ phục hồi chi tiết máy

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 18: Công nghệ phục hồi chi tiết máy

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 18: Công nghệ phục hồi chi tiết máy.

   20 p vlute 30/12/2019 15 0

 • QCVN 4-15:2010/BYT

  QCVN 4-15:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất xử lý bột được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

   8 p vlute 30/11/2019 26 0

 • QCVN 4-16:2010/BYT

  QCVN 4-16:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất độn được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

   15 p vlute 30/11/2019 33 0

 • QCVN 4-8:2010/BYT

  QCVN 4-8:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất ngọt tổng hợp được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

   23 p vlute 30/11/2019 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook