• Bài giảng Visual foxpro6.0 - GV.Hồ Viết Thịnh

  Bài giảng Visual foxpro6.0 - GV.Hồ Viết Thịnh

  Visual foxpro6.0 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu và là ngôn ngữ lập trình nhằm giải quyết các bài toán quản lý, bài toán kinh tế có tính chuyên nghiệp như: Quản lý nhân sự, tiền lương, điểm, vật tư,... Nằm trong bộ Visua Studio 6.0 của Microsft trên môi trường Windows.

   116 p vlute 26/08/2014 133 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft Visual FoxPro) - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft Visual FoxPro) - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu do TS. Đỗ Quang Vinh biên soạn có kết cấu nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về: Tổng quan Microsoft Visual FoxPro với một số khái niệm, giới thiệu, phân loại. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung bài giảng cụ thể hơn.

   78 p vlute 26/08/2014 149 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán - TS. Hồ Bảo Quốc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán - TS. Hồ Bảo Quốc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán nhằm giới thiệu tổng quan, kiến trúc khách/chủ (client/server), các khái niệm căn bản của DDB, quản trị giao tác phân tán, xử lý truy vấn phân tán, an tòan và bảo mật, khôi phục sau sự cố. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 26/08/2014 193 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Phạm Thị Ngọc Diễm

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Phạm Thị Ngọc Diễm

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng nhằm trình bày về sự phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, ưu và nhược điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, tiếp cận hướng đối tượng, giới thiệu về OODM và OODBMS, ưu và nhược điểm của OODM và OODBMS.

   246 p vlute 26/08/2014 200 3

 • Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TS. Đỗ Quang Vinh

  Giới thiệu đến người học các kiến thức về các khái niệm dữ liệu - thông tin - tri thức, hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, đối tượng sử dụng CSDL,... Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu được trình bày rõ ràng sẽ giúp người học nắm bắt nội dung một cách cụ thể.

   52 p vlute 26/08/2014 141 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 5 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 5 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 5 Ứng dụng XML thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: Ứng dụng XML trong thương mại điện tử, ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu, ứng dụng XML trong quản lý thông tin.

   27 p vlute 26/08/2014 133 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 4 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 4 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 4 XML thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: Tổng quan về XML, định nghĩa kiểu dữ liệu - DTD, ngôn ngữ định dạng, liên kết.

   159 p vlute 26/08/2014 215 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 6 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 6 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 6 Ngữ nghĩa Web thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: Khái niệm ngữ nghĩa Web, RDF, giới thiệu bản thể học, tác tử và chương trình DAML, XML, RDF và sự tương tác, Web và ngữ nghĩa Web.

   13 p vlute 26/08/2014 122 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 3 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 3 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 3 Ứng dụng Web thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: Công nghệ quản lý thông tin, hệ thống thu thập thông tin, thương mại điện tử.

   21 p vlute 26/08/2014 116 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 1 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 1 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 1 Giới thiệu thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: World Wide Web và XML, công nghệ XML, ứng dụng XML, xu hướng của XML.

   18 p vlute 26/08/2014 126 4

 • Bài giảng môn học Phương pháp lập trình

  Bài giảng môn học Phương pháp lập trình

  Nội dung bài giảng môn Phương pháp lập trình nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình và lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng, một phương pháp lập trình rất thông dụng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p vlute 26/08/2014 197 2

 • Lập trình web Internet và mạng không dây: Tập 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Lập trình web Internet và mạng không dây: Tập 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Cuốn sách Lập trình web Internet và mạng không dây được biên soạn dựa trên giáo trình giảng dạy các môn học Thiết kế Web và Lập trình ứng dụng web và internet. Cuốn sách đề cập đến công nghệ mạng không dây và ngôn ngữ đặc tả WML, mục đích của cuốn sách là giúp sinh viên và các bạn đọc nắm được các kiến thức cơ bản trong thiết kế trang...

   416 p vlute 26/08/2014 123 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook