• Chương trình tiếng Hoa phục vụ cho lao động sản xuất, chế tạo

  Chương trình tiếng Hoa phục vụ cho lao động sản xuất, chế tạo

  Tài liệu "Chương trình tiếng Hoa phục vụ cho lao động sản xuất, chế tạo" được biên soạn nhằm trang bị cho người Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan kiến thức và kĩ năng giao tiếp cơ bản trong thực hiện công việc sản xuất, chế tạo. Giúp người học có khả năng làm việc độc lập, tự giải quyết được các tình huống xảy ra khi không có phiên...

   76 p vlute 24/11/2021 5 0

 • Chương trình tiếng Hàn cơ bản

  Chương trình tiếng Hàn cơ bản

  Chương trình đào tạo tiếng Hàn cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, nhằm trang bị cho người lao động Việt Nam kiến thức và kĩ năng giao tiếp cơ bản trong thực hiện công việc sản xuất, chế tạo,.... và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, khả năng làm việc độc lập, tự giải quyết được các tình huống xảy ra khi không có phiên...

   252 p vlute 24/11/2021 5 0

 • Chương trình Tiếng Hoa cơ bản

  Chương trình Tiếng Hoa cơ bản

  Tài liệu này là chương trình đào tạo tiếng Hoa, nhằm trang bị cho người Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan kiến thức và kĩ năng giao tiếp cơ bản trong thực hiện công việc sản xuất, chế tạo, xây dựng, nông nghiệp,...và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, có khả năng làm việc độc lập, tự giải quyết được các tình huống xảy ra khi không có phiên...

   158 p vlute 24/11/2021 4 0

 • Tài liệu tiếng Anh dành cho người lao động Việt Nam học trước khi đi làm việc tại Israel

  Tài liệu tiếng Anh dành cho người lao động Việt Nam học trước khi đi làm việc tại Israel

  Tài liệu được xây dựng nhằm trang bị cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Israel có vốn tiếng Anh cơ bản sử dụng trong các tình huống giao tiếp tối thiểu hàng ngày cũng như trao đổi trong môi trường làm việc trên các trang trại. Nội dung giáo trình bao gồm 02 phần: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Basic English) bao gồm 7 bài học (Unit) đầu tiên) và...

   135 p vlute 24/11/2021 4 0

 • Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

  Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

  Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo nhằm trang bị cho người lao động Việt Nam kiến thức và kĩ năng giao tiếp cơ bản trong thực hiện công việc sản xuất, chế tạo,....và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, khả năng làm việc độc lập, tự giải quyết được các tình huống xảy ra khi không có phiên dịch và có thể nâng cao trình độ...

   168 p vlute 24/11/2021 6 0

 • Tài liệu tiếng Anh dành cho người lao động Việt Nam học trước khi đi làm việc tại Malaysia

  Tài liệu tiếng Anh dành cho người lao động Việt Nam học trước khi đi làm việc tại Malaysia

  Tài liệu được xây dựng nhằm trang bị cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia có vốn tiếng Anh cơ bản sử dụng trong các tình huống giao tiếp tối thiểu hàng ngày cũng như trao đổi trong môi trường làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Nội dung giáo trình bao gồm 02 phần: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Basic English) bao gồm 7 bài học (Unit)...

   137 p vlute 24/11/2021 4 0

 • Feelings - English vocabulary

  Feelings - English vocabulary

  We invite you to refer to the document to understand more details about emotion vocabulary, thereby understanding effective methods of learning and developing English vocabulary.

   29 p vlute 24/11/2021 4 0

 • Flashcard Fruits

  Flashcard Fruits

  With vivid and colorful images, it helps children learn English more easily, especially the vocabulary about fruits. We invite you to consult to guide them to learn English more effectively.

   13 p vlute 24/11/2021 4 0

 • Family – English vocabulary

  Family – English vocabulary

  Please refer to the document to understand more details about English vocabulary, specifically family vocabulary such as parent, offspring, sibling, husband, wife, grandfather, grandmother

   15 p vlute 24/11/2021 3 0

 • Kitchen English vocabulary

  Kitchen English vocabulary

  Please refer to the document to understand more details about English vocabulary, specifically kitchen vocabulary such as cupboard, kitchen counter, microwave, oven, toaster, kettle...

   21 p vlute 24/11/2021 4 0

 • House – English vocabulary

  House – English vocabulary

  Please refer to the document to understand more details about English vocabulary, specifically house vocabulary such as roof, window, door, staircase, hall, living room, kitchen, dining room...

   14 p vlute 24/11/2021 4 0

 • Bathroom – English vocabulary

  Bathroom – English vocabulary

  Please refer to the document to understand more details about English vocabulary, specifically bathroom vocabulary such as shower, bathtub, soap, shampoo, toothpaste, mouthwash, dental floss...

   15 p vlute 24/11/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số