• Visual motion

  Visual motion

  To help you specialized culture and art have added references in the process of learning and study. Invite you to consult the lecture content "Visual motion". Each of your content and references for additional lectures will serve the needs of learning and research.

   39 p vlute 16/11/2015 72 1

 • Bài giảng Tiếng Anh Unit 4: The roles of the teacher and learners in the learning process

  Bài giảng Tiếng Anh Unit 4: The roles of the teacher and learners in the learning process

  Bài giảng Tiếng Anh Unit 4: The roles of the teacher and learners in the learning process giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về vai trò của giáo viên và học viên trong quá trình học tập. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này, mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   29 p vlute 27/07/2015 85 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook