• Giáo trình Điều khiển điện khí nén

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén với mục tiêu chính là Hiểu được về hệ thống khí nén, logic điều khiển, phương pháp điều khiển, thiết lập mạch điều khiển điện khí nén; Hình thành kỹ năng lập chương trình điều khiển; Đọc được các sơ đồ điều khiển điện-khí nén, thiết lập được các mạch điều khiển điện khí nén.

   122 p vlute 25/12/2020 29 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu, lịch sử phát triển, phân loại các hệ thống công suất, nguyên lý truyền động thủy lực, ưu và nhược điểm của hệ thống thủy lực, ký hiệu thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 25/12/2020 15 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2: Bơm

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2: Bơm

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2 giới thiệu một số loại máy bơm thể tích như: Bơm cánh dẫn, bơm thể tích, bơm lý tưởng, bơm thực tế, các lọai bơm quay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p vlute 25/12/2020 9 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Van điều chỉnh áp suất

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Van điều chỉnh áp suất

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Van điều chỉnh áp suất” trình bày những nội dung chính sau: Van giới hạn áp suất, van xả tải, van tuần tự, van giảm áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 4: Van điều chỉnh lưu lượng

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 4: Van điều chỉnh lưu lượng

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 4: Van điều chỉnh lưu lượng” trình bày những nội dung chính sau: Van chỉnh lưu lượng không bù áp suất, van chỉnh lưu lượng có bù áp suất, van giảm tốc, van tiết kiệm năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 25/12/2020 9 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 5: Van một chiều

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 5: Van một chiều

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 5: Van một chiều” trình bày những nội dung chính sau: Van một chiều không có điều khiển, van một chiều có điều khiển, prefill valve, catridge valve. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vlute 25/12/2020 14 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 6: Bình tích áp

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 6: Bình tích áp

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 6: Bình tích áp” trình bày những nội dung chính sau: Bình tích áp, dung lượng và công dụng của bình tích áp, hệ thống cần áp suất trong toàn bộ thời gian làm việc với bơm có thể tích riêng cố định,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành” trình bày các nội dung: Mạch vi sai, mạch các xy lanh mắc song song và nối tiếp, mạch dùng xy lanh kép, xy lanh nhiều ti,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 8: Catridge valve

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 8: Catridge valve

  Bài giảng "Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 8: Catridge valve" trình bày những nội dung chính sau: Cách dùng van logic tạo van hai vị trí, thiết kế mạch thủy lực dùng logic valve, máy nâng hàng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vlute 25/12/2020 8 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 9: Thiết kế hệ thống

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 9: Thiết kế hệ thống

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 9: Thiết kế hệ thống“ trình bày những nội dung chính sau: Xác định các cơ cấu chấp hành, xy lanh B, cài đặt giá trị làm việc cho các van, động cơ thủy lực,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Điện tử số - Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm

  Bài giảng Điện tử số - Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm

  Bài giảng Điện tử số - Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp biểu diễn hàm Boole, cổng logic và các tham số chính, một số cổng ghép thông dụng.

   32 p vlute 25/12/2020 9 0

 • Bài giảng Điện tử số - Chương 4: Mạch logic tổ hợp

  Bài giảng Điện tử số - Chương 4: Mạch logic tổ hợp

  Bài giảng Điện tử số - Chương 4: Mạch logic tổ hợp trình bày các nội dung chính sau: Phân tích mạch logic tổ hợp, thiết kế mạch logic tổ hợp, mạch mã hóa và giải mã, bộ hợp kênh và phân kênh, mạch tạo và kiểm tra chẵn lẻ, đơn vị số học và logic.

   33 p vlute 25/12/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số