• Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 - Lê Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 - Lê Chí Thông

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 2: Diode bán dẫn" cung cấp cho người học các khái niệm về diode bán dẫn, các tham số của diode bán dẫn, phân tích mạch DC chứa diode, phân tích mạch tín hiệu nhỏ cho diode, đường tải, phân tích tín hiệu lớn cho diode,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vlute 27/07/2019 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 4 - Lê Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 4 - Lê Chí Thông

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 4: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các chế độ làm việc của BJT trong mạch khuếch đại, sơ đồ tương đương của BJT, phân tích mạch khuếch đại cực phát chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 27/07/2019 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 5 - Lê Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 5 - Lê Chí Thông

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 5: Các mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán (operational amplifier – OP AMP)" trình bày các định nghĩa và ký hiệu, mạch khuếch đại đảo, mạch khuếch đại không đảo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vlute 27/07/2019 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3 - Lê Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3 - Lê Chí Thông

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 3: Transistor lưỡng cực" cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về transistor lưỡng cực, chế độ làm việc của BJT, ba sơ đồ cơ bản của BJT, đặc tuyến Vôn - Ampe, phân cực cho BJT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vlute 27/07/2019 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - Lê Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - Lê Chí Thông

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 1: Giới thiệu về chất bán dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu bán dẫn, dòng điện trong bán dẫn, dòng khuếch tán, chuyển tiếp PN, đánh thủng chuyển tiếp PN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vlute 27/07/2019 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 6 - Lê Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 6 - Lê Chí Thông

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 6: Các mạch xung" cung cấp cho người học các kiến thức về mạch lọc RC và mạch xén. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   10 p vlute 27/07/2019 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 7 - Lê Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 7 - Lê Chí Thông

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 7: Các mạch số cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn số, hệ thống số nhị phân, các phương pháp biểu diễn hàm Boole, rút gọn hàm Boole bằng bìa Karnaugh, các phương pháp thực hiện hàm Boole bằng sơ đồ logic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 4 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 4 - Trương Văn Cương

  Chương 4 phân tích các mạch khuếch đại. Chương này trình bày những nội dung chính như: Mạch khuếch đại căn bản, mạch khuếch đại CE, mạch khuếch đại CB, mạch khuếch đại CC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vlute 31/05/2019 30 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 3 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 3 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Cấu tạo của Transistor, nguyên lý hoạt động, đặc tính Transistor, cách phân cực Transistor, phân tích tín hiệu lớn và đặc tính dòng áp, phân tích tín hiệu nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vlute 31/05/2019 31 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 5 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 5 - Trương Văn Cương

  Chương 5 - Transistor Hiệu ứng trường FET. Chương này trình bày những nội dung chính: Cấu tạo, đặc tính JFET; phân cực JFET; cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh liên tục; cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh gián đoạn.

   24 p vlute 31/05/2019 24 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 10 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 10 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Mạch lọc, khái niệm và phân loại mạch lọc, đáp ứng tần số của mạch lọc, mạch lọc thụ động sử dụng RC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   13 p vlute 31/05/2019 27 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 9 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 9 - Trương Văn Cương

  Nội dung chương 9 trang bị cho người học: Hiểu và vận dụng được mạch đa hài, hiểu và vận dụng được mạch dao động tạo sóng sin sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch dao động tạo xung sử dụng Op-Amp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vlute 31/05/2019 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook