• Bài giảng Truyền động điện

  Bài giảng Truyền động điện

  Giáo trình Truyền động điện cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về hệ thống truyền động điện; Đặc tính cơ của động cơ điện; Điều chỉnh tốc độ trong hệ thống truyền động điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p vlute 22/07/2022 19 0

 • Ebook Hướng dẫn thực tập điện tử A: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực tập điện tử A: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực tập điện tử A: Phần 1 trình bày các kiến thức về hàn lắp mạch điện tử bao gồm: Nhận dạng linh kiện điện tử thực tế thị trường và đo mạch, mạch hàn nổi xuyên lỗ, sử dụng bread board, phục hồi sơ đồ mạch điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vlute 18/04/2022 77 1

 • Ebook Hướng dẫn thực tập điện tử A: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực tập điện tử A: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực tập điện tử A: Phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sử dụng các phương tiện trong sửa chữa, phân tích sơ đồ mạch điện tử, kiểm tra và sửa chữa thiết bị thu có sơ đồ mạch, sửa chữa thiết bị đo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p vlute 18/04/2022 68 2

 • Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 1

  Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 1

  Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 1 sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về đặc điểm của quá trình điện hóa; tốc độ phản ứng điện hóa, sự phân cực điện hóa; động học các quá trình khuếch tán; phương pháp cực phổ và một số kiến thức khác.

   53 p vlute 18/04/2022 42 0

 • Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 2

  Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 2

  Giáo trình Động học các quá trình điện cực: Phần 2 bao gồm những nội dung về sự Oxi hóa Anot kim loại, cơ sở điện hóa quá trình ăn mòn kim loại, bảo vệ kim loại. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   50 p vlute 18/04/2022 47 0

 • Tài liệu học tập Thực tập mô phỏng chiến lược

  Tài liệu học tập Thực tập mô phỏng chiến lược

  Tài liệu thực tập Thực tập mô phỏng chiến lược cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhận diện chiến lược của doanh nghiệp; phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp; phân tích nội bộ doanh nghiệp; đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp; đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   145 p vlute 27/02/2022 48 1

 • Tài liệu học tập Thực hành Truyền điện động

  Tài liệu học tập Thực hành Truyền điện động

  Tài liệu học tập Thực hành Truyền điện động cung cấp cho người học những kiến thức như: Bàn thực hành truyền động động cơ 1 chiều; Bài thực hành truyền động động cơ điện 3 pha không đồng bộ; Bàn thực hành điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều; Bàn thực hành điều khiển tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha; Bàn...

   90 p vlute 27/02/2022 72 0

 • Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô phỏng mạng máy tính; giới thiệu về NS2; Liên kết giữa OTCL và C++ trong NS2; Mô phỏng điều khiển sự kiện trong NS2; Các thành phần chính trong NS2; Các nút như routers và computer hosts;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p vlute 27/02/2022 56 0

 • Tài liệu học tập Hệ thống điều khiển số

  Tài liệu học tập Hệ thống điều khiển số

  Nội dung Tài liệu học tập Hệ thống điều khiển số gồm 4 chương chính: Những khái niệm cơ bản về điều khiển số, phần này cung cấp khái niệm, cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển số, các dạng tín hiệu, phép biến đổi Z và giới thiệu một số hệ điều khiển số; Mô tả toán học hệ điều khiển số, cung cấp các phương pháp mô tả toán học...

   107 p vlute 27/02/2022 61 1

 • Tài liệu học tập Mạch điện

  Tài liệu học tập Mạch điện

  Nội dung tài liệu gồm 4 phần chính: Phần 1: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập; Phần 2: Mạch điện 3 pha; Phần 3: Mạch điện tuyến phi tuyến; Phần 4: Quá trình quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p vlute 27/02/2022 60 0

 • Tài liệu học tập Thực hành Máy điện

  Tài liệu học tập Thực hành Máy điện

  Tài liệu học tập Thực hành Máy điện cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình tháo lắp và sửa chữa máy điện; Tính toán và quấn lại máy biến áp; Tính toán và quấn lại stator động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu tụ điện; Tính toán, sửa chữa và quấn lại stator động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc; Tính toán và quấn lại stator...

   84 p vlute 27/02/2022 79 1

 • Ebook The Essential Guide to Power Supplies

  Ebook The Essential Guide to Power Supplies

  The Essential Guide to Power Supplies is designed for power supply users, considering the many aspects of power supplies & DC/DC converters and their integration into today’s electronic equipment. The new guide includes details on the latest safety legislation such as the new IEC standard to replace IEC60950, new requirements for CE marking and the latest energy efficiency levels required by energy star and the EU code of conduct.

   163 p vlute 26/01/2022 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số