• Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1

  Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1

  Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java cung cấp cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản cho đến một số kỹ thuật nâng cao về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Ngoài ra, cuốn giáo trình này cũng trình bày ngôn ngữ lập trình Java để minh họa và đồng thời cũng giới thiệu một số kiến thức căn bản của ngôn ngữ này. Phần 1 của...

   102 p vlute 31/07/2018 11 1

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 2

  Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 2

  Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin đã có kiến thức căn bản về lập trình. Các nội dung chính có trong phần 2 được trình bày trong giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java bao gồm đóng gói/che giấu thông tin, kế thừa và đa hình, xử lý ngoại lệ và lập trình tổng...

   139 p vlute 31/07/2018 12 1

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Phần 2 giúp người học hiểu về "Lập trình hướng đối tượng trong PHP". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, khai báo một lớp, thuộc tính, phương thức, truy cập các thành phần của lớp bằng $this, giải quyết vấn đề không cho phép overloading trong PHP, hàm tạo (__construct), hàm hủy (__destruct), thành phần static, kế thừa (extends), hàm lấy tên...

   15 p vlute 30/07/2018 6 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Phần 1 Các hàm thường dùng trong PHP, sau khi học xong phần này người học có thể hiểu về: Các hàm về chuỗi, các hàm bảo mật trong chuỗi, hàm ngày, giờ, các hàm về mảng, upload file lên server,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p vlute 30/07/2018 5 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 3 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 3 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Nội dung phần 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Xây dựng ứng dụng PHP theo mô hình 3-Tiers", cụ thể như: Mô hình 3-Tiers, xây dựng ứng dụng mẫu theo 3-Tiers,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 30/07/2018 6 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 4 trình bày về "Một số thành phần bổ trợ trong Web". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tạo mã xác nhận (Captcha), bình chọn (Vote), kỹ thuật phân trang (Paging), giỏ hàng (Shopping cart).

   8 p vlute 30/07/2018 4 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 0 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 0 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 0 do Nguyễn Hoàng Tùng biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn nội dung của bài học, tiêu chuẩn đánh giá sinh viên, tài liệu học tập, giải đáp thắc mắc về môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p vlute 30/07/2018 6 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 5 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 5 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 5 do Nguyễn Hoàng Tùng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Bắt đầu, giới thiệu ASP.NET MVC 4, làm việc với dự án có cơ sở dữ liệu.

   13 p vlute 30/07/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   5 p vlute 30/07/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 1 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 1 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống - Chương 1: Thiết bị mạng và hạ tầng mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại kết nối mạng, router và định tuyến, Switch và VLAN, Internetworking - Mạng WAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vlute 30/07/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 2 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 2 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 2: Quản trị mạng Linux" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về HĐH Linux, cài đặt Linux OSes, quản trị user/group, network management commands/utilities, network services. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vlute 30/07/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 3 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 3 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 3: Quản trị windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về HĐH Windows Server, cài đặt Windows Server, cấu hình cơ bản trên Windows Server, cấu hình dịch vụ mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 30/07/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook