• Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 6

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 6

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 6 trình bày mô hình hóa và tối ưu hóa. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương 6 bao gồm: Giải hệ phương trình tuyến tính, bài toán truyền nhiệt, bài toán chưng cất, tối ưu hóa thực nghiệm.

   54 p vlute 27/05/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 2

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 2

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 2 có nội dung giới thiệu về MS. Excel, một số hàm trong excel, xây dựng đồ thị, phương trình hồi qui tuyến tính, giải phương trình toán học, phụ lục excel.

   87 p vlute 27/05/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 5

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 5

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 5 có nội dung trình bày các kiến thức mà sinh viên cần biết về MS. Viso như giới thiệu, khái niệm, làm việc với môi trường Viso, hiệu chỉnh đối tượng trên bản vẽ, định dạng bản vẽ, nhằm giúp sinh viên học tập tốt hơn và vận dụng hiệu quả trong công việc sau này.

   74 p vlute 27/05/2020 3 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 1

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 1

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 1 có nội dung giới thiệu về MS. Word, các thao tác cơ bản, một số thủ thuật của MS. Word. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các thao tác, thủ thuật dùng trong MS. Word.

   59 p vlute 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 3

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 3

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 3 có nội dung trình bày giao diện, thanh công cụ, hướng dẫn sử dụng của Chembiodraw 2d, Chembio 3d và bài tập thực hành. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   69 p vlute 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 4

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 4

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 4 có nội dung trình bày về các kiến thức mà một sinh viên cần biết về MS. Powerpoint như giới thiệu, các thao tác cơ bản, hiệu ứng, trình diễn, một số thủ thuật, cách tạo bài thuyết trình hiệu quả, nhằm giúp sinh viên tạo các bài thuyết trình hiệu quả bằng MS. Powerpoint.

   88 p vlute 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 1, 2: Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo - Agen thông minh

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 1, 2: Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo - Agen thông minh

  Bài 1 và bài 2 của bài giảng Trí tuệ nhân tạo giúp người học biết được trí tuệ nhân tạo nhân tạo là gì? Biết được một số đặc điểm của trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, hiểu được thế nào là Agent thông minh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   26 p vlute 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 3: Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm: tìm kiếm mù

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 3: Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm: tìm kiếm mù

  Bài 3 của bài giảng Trí tuệ nhân tạo giúp người học biểu diễn được các bài toán trong không gian trạng thái, biết được các chiến lược tìm kiếm, biết cách tìm kiếm trên không gian trạng thái, nắm bắt được cách sử dụng không gian trạng thái để biễu diễn suy luận với phép tính vị từ: đồ thị và/hoặc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 4: Tìm kiếm kinh nghiệm (heuristic)

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 4: Tìm kiếm kinh nghiệm (heuristic)

  Trong bài 4 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tìm kiếm kinh nghiệm thông qua các nội dung sau đây: Giải quyết bài toán bằng tìm kiếm heuristic, giải thuật Heuristic, phép đo heuristic, tìm kiếm tốt nhất-đầu tiên, giải thuật "Leo đồi",...và một số nội dung khác.

   21 p vlute 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 5: Tìm kiếm tối ưu – Tìm kiếm có đối thủ

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 5: Tìm kiếm tối ưu – Tìm kiếm có đối thủ

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 5 giới thiệu về trò chơi tìm kiếm có đối thủ. Trong chương này sẽ trình bày các nội ung như: Các kỹ thuật tìm đường đi ngắn nhất, các kỹ thuật tìm kiếm đối tượng tốt nhất, tìm kiếm bắt chước sự tiến hoá (thuật toán di truyền). Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vlute 27/05/2020 3 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 6, 7, 8: Logic mệnh đề - Logic vị từ cấp một

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 6, 7, 8: Logic mệnh đề - Logic vị từ cấp một

  Trong bài học này sẽ trang bại cho người học nhưng kiến thức về: Biểu diễn tri thức, logic mệnh đề (Cú pháp và ngữ nghĩa của Logic mệnh đề, dạng chuẩn tắc, luật suy diễn), logic vị từ cấp một (Cú pháp và ngữ nghĩa logic vị từ cấp một, chuẩn hoá các công thức, các luật suy diễn). Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vlute 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 9, 10: Biểu diễn tri thức bởi các luật và lập luận

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 9, 10: Biểu diễn tri thức bởi các luật và lập luận

  Trong bài giảng này, người học sẽ cùng tìm hiểu về các cách biểu diễn tri thức bởi các luật và lập luận. Thông qua bài học này người học sẽ nắm bắt được cách biểu diễn biểu diễn tri thức bằng luật sinh, biết được các cơ chế suy diễn như lập luận tiến và lập luận lùi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 27/05/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số