• Vẽ kỹ thuật cơ khí - GVC.Ths. Hoàng Thị Chất

    Vẽ kỹ thuật cơ khí - GVC.Ths. Hoàng Thị Chất

    Vẽ kỹ thuật là môn học kỹ thuật cơ sở được dạy ở các trường đại học kỹ thuật nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách đọc và lập bản vẽ kỹ thuật. Nhờ những bản vẽ này mà người cán bộ kỹ thuật nói rõ được ý đồ thiết kế của mình và thực hiện được ý đồ đó. Tài liệu vẽ kỹ thuật cơ khí này cung cấp...

     172 p vlute 24/04/2014 221 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook