• Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 1 cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về kim loại và hợp kim, hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim, thép cacbon và thép hợp kim. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p vlute 24/05/2021 28 0

 • Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy cung cấp cho người học các kiến thức về gang, xử lý nhiệt kim loại, kim loại màu và hợp kim bột, vật liệu phi kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p vlute 24/05/2021 24 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 cung cấp cho sinh viên kiến thức về các khái niệm cơ bản của môn học, các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, đặc trưng cơ học của vật liệu, trạng thái ứng suất của các điểm và cách xác định chúng. Trên cơ sở đó đưa ra phương pháp tính toán độ bền, độ cứng của bộ phận công trình và chi tiết máy trong...

   115 p vlute 24/05/2021 17 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 2

  Bài giảng Sức bền vật liệu 2

  Bài giảng Sức bền vật liệu 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết và phương pháp tính để giải quyết các trường hợp chịu lực phức tạp , các trường hợp chịu tải trọng động phổ biến nhất thường gặp trong kỹ thuật, cách tính ổn định cho thanh chịu nén dọc, và tính thanh cong phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   92 p vlute 24/05/2021 14 0

 • Giáo trình Đồ gá

  Giáo trình Đồ gá

  Giáo trình Đồ gá được trình bày trên cơ sở tham khảo nội dung trong tài liệu của các tác giả có uy tính thuộc ngành cơ khí chế tạo; giáo trình gồm có 3 chương được trình bày như sau: Đồ gá gia công cơ, đồ gá kiểm tra, đồ gá lắp ráp.

   130 p vlute 24/05/2021 15 1

 • Ebook Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ: Phần 1

  Ebook Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ: Phần 1

  Ebook Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn kỹ thuật điều khiển theo chương trình số CNC, chức năng và cấu tạo của các hệ điều khiển số, tạo hình trên máy công cụ CNC, hệ thống dữ liệu và cấu trúc của chương trình làm việc trên máy công cụ CNC,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   123 p vlute 26/11/2020 113 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ: Phần 2

  Ebook Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật lập trình CNC, phương pháp lập trình cho hệ điều khiển số, điều khiển số trực tiếp truyền dữ liệu từ máy tính chủ DNC, điều khiển thích nghi AC và hệ thống gia công linh hoạt FMS,... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   90 p vlute 26/11/2020 102 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương Mở đầu" được biên soạn với các nội dung kiến thức định nghĩa môn học Nguyên lý máy; đối tượng môn học Nguyên lý máy; nội dung của giáo trình Nguyên lý máy. Mời các bạn tham khảo.

   4 p vlute 26/11/2020 86 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 1: Cấu tạo cơ cấu" cung cấp đến các bạn với những nội dung định nghĩa và khái niệm cơ bản về cơ cấu; bậc tự do của cơ cấu; nhóm tĩnh định; thay thế khớp cao bằng khớp thấp. Mời các bạn tham khảo.

   14 p vlute 26/11/2020 77 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 2: Động học cơ cấu" với những kiến thức về đại cương; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp giải tích; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp đồ thị; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp họa đồ véctơ. Mời các bạn tham khảo.

   6 p vlute 26/11/2020 48 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - Nguyễn Tân Tiến

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 3: Phân tích lực cơ cấu" để nắm chi tiết các kiến thức về phân loại lực; điều kiện tĩnh định; xác định áp lực khớp động; tính lực trên khâu dẫn. Mời các bạn tham khảo.

   6 p vlute 26/11/2020 50 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 4: Ma sát" với các nội dung đại cương; ma sát trên khớp tịnh tiến (ma sát trượt khô); ma sát trên khớp quay (ma sát trượt khô); ma sát trên khớp cao (ma sát lăn); ma sát trên dây dẻo (dây đai). Mời các bạn tham khảo.

   14 p vlute 26/11/2020 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số