• Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 1 - Phan Quang Minh

  Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 1 - Phan Quang Minh

  Cuốn sách Kết cấu bê tông cốt thép-Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm chung về bê tông cốt thép; tính chất cơ lý của vật liệu; nguyên lý tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép; cấu kiện chịu uốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   132 p vlute 25/11/2022 6 0

 • Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 2 - Phan Quang Minh

  Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 2 - Phan Quang Minh

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Kết cấu bê tông cốt thép-Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu kiện chịu nén; cấu kiện chịu nén và chịu xoắn; tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai; kết cấu bê tông ứng lực trước; sự chịu lực cục bộ. Mời các bạn cùng...

   122 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Ebook Trắc địa sử dụng trong trường kĩ thuật: Phần 1 - PGS. TS. Vũ Thặng

  Ebook Trắc địa sử dụng trong trường kĩ thuật: Phần 1 - PGS. TS. Vũ Thặng

  Ebook Trắc địa sử dụng trong trường kĩ thuật gồm có 2 phần chính, nội dung phần 1 Trắc địa đại cương trình bày các kiến thức cơ bản với mục tiêu làm tài liệu cho đối tượng là sinh viên trường đại học xây dựng và các trường kĩ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Ebook Trắc địa sử dụng trong trường kĩ thuật: Phần 2 - PGS. TS. Vũ Thặng

  Ebook Trắc địa sử dụng trong trường kĩ thuật: Phần 2 - PGS. TS. Vũ Thặng

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Trắc địa sử dụng trong trường kĩ thuật phần 2 Trắc địa công trình giới thiệu công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát và xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   184 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc: Phần 1

  Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc: Phần 1

  (NB) Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao diện người dùng; các công cụ làm việc trong sketchup; bài tập thực hành các công cụ đã học; thực hành dựng biệt thự; thực hành dựng nhà phố;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   169 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc: Phần 2

  Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc: Phần 2

  (NB) Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: công cụ sandbox tools; các công cụ dựng hình nâng cao; vray cho sketchup. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   88 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 1 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 1 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống máy tính điều khiển điện tử; quá trình tự chẩn đoán và mã lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 2 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 2 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ; kỹ thuật và quy trình chẩn đoán hệ thống máy tính điều khiển ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vlute 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 1 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 1 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô là một tài liệu quan trọng cung cấp những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho những nghiên cứu chuyên sâu về điều khiển tự động hệ thống treo, một hệ thống thường được trang bị trên các xe ô tô hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   73 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 2 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 2 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô gồm có 7 chương, với các nội dung chính như sau: Khái niệm chung; Các nguồn kích thích dao động; Đặc tính của các bộ phận trong hệ thống treo; Hệ dao động ô tô; Thí nghiệm về độ êm dịu chuyển động và phương pháp xác định các thông số cơ bản của hệ dao động ô tô; Dao động tần số cao và tiếng ồn;......

   44 p vlute 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 1 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 1 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về động cơ đốt trong và các thông số cơ bản; matlab cơ bản trong toán học và ứng dụng tính toán đặc tính động cơ; ứng dụng phần mềm esp mô phỏng động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 2 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 2 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ứng dụng phần mềm advisor mô phỏng động cơ đốt trong; ứng dụng phần mềm engine analyzer pro tính toán mô phỏng động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p vlute 25/11/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số