• Ebook Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Ebook Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp đo bóc khối lượng, phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p vlute 27/07/2019 13 0

 • Ebook Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Ebook Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng" cung cấp cho người đọc các phụ lục: Hồ sơ thiết kế, hồ sơ kinh tế kèm theo và bản vẽ xây dựng, trình tự đo bóc khối lượng công tác xây dựng và kỹ năng đo bóc cho từng công tác (Mô tả trình tự đo bóc theo công trình dân dụng, các công trình khác tính tương...

   69 p vlute 27/07/2019 10 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 1: Tổng quan về cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức về chu kỳ dùng nước, nhu cầu sử dụng nước, một số tiêu chuẩn nước, bảng phân phối nước theo giờ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vlute 27/07/2019 7 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực" cung cấp cho người học các kiến thức về các loại mạng lưới cấp nước trong khu vực bao gồm: Mạng lưới vòng, mạng lưới hở, mạng lưới hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 27/07/2019 8 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 2: Nguồn nước và công trình thu nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại nguồn nước, các loại công trình thu nước - khai thác nguồn nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vlute 27/07/2019 4 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong" cung cấp cho người học các kiến thức về đường ống các loại, phụ kiện nối ống, các thiết bị bên trong ống,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   22 p vlute 27/07/2019 7 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực" được biên soạn nhằm giúp người học có thể tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước, tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước thải cho một khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 5: Mạng lưới thoát nước bên trong" trình bày các nhiệm vụ của mạng lưới thoát nước, thiết bị vệ sinh, sơ đồ bố trí hệ thống thoát nước bên trong, bố trí ống thông hơi, nội dung tính toán hệ thống thoát nước trong nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống (CQ)

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống (CQ)

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải" trình bày tổng quát về nước thải và xử lý nước thải, các phương pháp xử lý nước thải. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   5 p vlute 27/07/2019 4 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 8: Phần mềm EPANET và SWMM" cung cấp cho người học các kiến thức về tính toán mạng lưới cấp nước với phần mềm EPANET và SWMM. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p vlute 27/07/2019 7 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 1: Tổng quan về tài nguyên nước Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thiết kế công trình thủy, thực hành ứng dụng các kiến thức cơ bản với các phần mềm phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vlute 27/07/2019 4 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 2: Cơ sở kỹ thuật thiết kế công trình thủy lợi" cung cấp cho người học các kiến thức về bốn giai đoạn thực hiện dự án bao gồm: Khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 27/07/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook