• Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy nông: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy nông: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo cho học sinh hệ trung cấp của ngành quản lý khai thác công trình thuỷ lợi của trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ. Nội dung giáo trình gồm 9 chương, phần 1 gồm 5 chương đầu với nội dung như sau: Cấu tạo hệ thống thủy nông, bố trí hệ thống thủy nông, chế độ tưới và yêu cầu tưới...

   130 p vlute 31/03/2020 12 0

 • Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi nông: Phần 2

  Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi nông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình gửi đến bạn nội dung chi tiết của các chương: Phương pháp tưới và kỹ thuật tưới, thiết kế kênh, các biện pháp thủy lợi cải tạo đất, quy hoạch thủy lợi. Tài liệu này cũng có thể dùng để tham khảo cho các ngành khác như Công trình thuỷ lợi, Thuỷ lợi tổng hợp; dùng để tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật,...

   135 p vlute 31/03/2020 8 0

 • Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 1

  Thủy công là môn học chuyên môn quan trọng cho các ngành đào tạo về thủy lợi. Để có giáo trình Thủy công dành cho hệ Cao đẳng, tổ chức biên soạn và phát hành giáo trình Thủy công dùng cho hệ Cao đẳng. Tập 2 giáo trình từ chương 9-13. Phần 1 giáo trình 2 chương 9, 10: Cống lộ thiên và cống ngầm. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   82 p vlute 31/03/2020 5 0

 • Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm 3 chương: Chương 11 - Kênh và công trình trên kênh; chương 12 - Cửa van và máy đóng mở của công trình thủy lợi; chương 13 - Thủy điện. Giáo trình này được làm tài liệu giảng dạy cho giảng viên và học tập cho sinh viên các ngành trong trường cả hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp. Giáo trình có thể làm tài liệu tham...

   97 p vlute 31/03/2020 6 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 1 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 1 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I - Chapter 1: Introduction – Concept of stress. The following will be discussed in this chapter: Review of static, equilibrium of deformable body, concept of stress, stress under general loadings, strain, types of loading, assumptions, principle superposition.

   63 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 2 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 2 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 2 - Axial force, shear force and bending moment. The following will be discussed in this chapter: Internal stress resultants; relationships between loads, shear forces, and bending moments; graphical method for constructing shear and moment diagrams; normal, shear force and bending moment diagram of frame.

   41 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 3 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 3 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 3 - Axially loaded members. The following will be discussed in this chapter: Normal stress and normal strain, tension and compression test, poisson’s ratio, shearing strain, allowable stress – factor of safety, statically indeterminate problem.

   43 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 4 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 4 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 4 - State of stress and strength hypothese. The following will be discussed in this chapter: State of stress at a point, plane stress, mohr’s circle, special cases of plane stress, stress – strain relations, strength hypotheses.

   33 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 5 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 5 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 5 - Geometric properties of an area. The following will be discussed in this chapter: First moment of area, moment of inertia for an area, moment of inertia for some simple areas, parallel - axis theorem.

   21 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 6 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 6 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I - Chapter 6: Torsion. The following will be discussed in this chapter: Introduction, torsional loads on circular shafts, strength condition and stiffness condition, statically indeterminate problem, strain energy, examples.

   28 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 7 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 7 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I - Chapter 7: Bending. The following will be discussed in this chapter: Introduction, bending stress, shearing stress in bending, strength condition, sample problems, deflections of beam, statically indeterminate beams.

   58 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Quản lý xây dựng và dự án đầu tư sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức dự án xây dựng, quản lý dự án xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p vlute 31/12/2019 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook