• Ebook Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van: Phần 1

  Ebook Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van" giới thiệu các nội dung: Những vấn đề chung về máy nâng chuyển, cơ sở thiết kế máy nâng, các chi tiết của bộ phận mang tải, các bộ phận phanh hãm, các cơ cấu cơ khí máy nâng, cơ cấu di chuyển, cơ cấu quay, truyền động điện máy nâng chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   223 p vlute 22/07/2022 33 0

 • Ebook Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van: Phần 2

  Ebook Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van" giới thiệu các nội dung: Máy nâng đơn giản, các loại máy trục, thiết bị đóng mở cửa van, máy vận chuyển liên tục, băng tải cao su, băng bản, vít tải, guồng tải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   200 p vlute 22/07/2022 31 0

 • Giáo trình Thủy lực (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Thủy lực (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thủy lực giới thiệu tới người đọc các nội dung: Dòng chảy đều trong kênh hở, dòng ổn định không đều biến đổi dần trong kệnh hở, nước chảy, chảy qua công trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p vlute 22/07/2022 29 0

 • Giáo trình Thủy lực (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Thủy lực (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thủy lực giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nối tiếp và tiêu năng, dòng thấm qua công trình đất, dòng không ổn định trong kênh hở, dòng không ổn định trong ống có áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p vlute 22/07/2022 31 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 1

  Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu sách, tổng quan về Revit Architecture 2014, tạo cột và gán vật liệu tường, lắp đặt cửa cầu thang, thiết kế chi tiết trên giao diện Family, hoàn thiện các bước xây dựng cơ bản, tạo Family trang trí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   252 p vlute 22/07/2022 28 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 2

  Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tạo mái và trang khí khuôn viên, tạo bề mặt địa hình, xuất hình phối cảnh và bản vẽ, giới thiệu và cài đặt Lumion, render mô hình 3D với Lumion. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p vlute 22/07/2022 27 0

 • Bài giảng Đường sắt: Phần 1 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Đường sắt: Phần 1 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính sức kéo đầu máy; Bình đồ và trắc dọc đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p vlute 22/07/2022 20 0

 • Bài giảng Đường sắt: Phần 2 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Đường sắt: Phần 2 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo kết cấu tầng trên; Thiết kế đường ray; Thi công đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vlute 22/07/2022 20 0

 • Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thống kê đầu tư và xây dựng

  Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thống kê đầu tư và xây dựng

  Chương 1 - Những vấn đề cơ bản của thống kê đầu tư và xây dựng. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đối tượng nghiên cứu của môn học, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p vlute 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 2: Thống kê hoạt động đầu tư

  Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 2: Thống kê hoạt động đầu tư

  Chương 2 - Thống kê hoạt động đầu tư. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thống kê hoạt động đầu tư, thống kê kết quả đầu tư, thống kê hiệu quả đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vlute 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 3: Thống kê kết quả đầu tư

  Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 3: Thống kê kết quả đầu tư

  Chương 3 - Thống kê kết quả đầu tư. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thống kê hoạt động đầu tư, thống kê kết quả đầu tư, thống kê hiệu quả đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vlute 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 4: Thống kê hiệu quả của đầu tư

  Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 4: Thống kê hiệu quả của đầu tư

  Chương 4 - Thống kê hiệu quả của đầu tư. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thống kê hoạt động đầu tư, thống kê kết quả đầu tư, thống kê hiệu quả đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 22/07/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số