• Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chế độ làm việc và những vấn đề tính toán chung máy trục, các chi tiết của bộ phận mang tải, các bộ phận cuốn và hướng dây,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   78 p vlute 25/10/2020 1 0

 • Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của giáo trình "Kỹ thuật nâng chuyển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bộ phận phanh hãm, cơ cấu khóa dừng, phanh hình nón, phanh tự động có mặt ma sát tách rời, cần trục tháp, cần trục tự hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   58 p vlute 25/10/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ" thông tin đến các bạn những kiến thức về kế toán nguyên vật liệu; kế toán công cụ dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   33 p vlute 24/10/2020 1 0

 • Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 1: Khái quát về môn học Vật liệu cách nhiệt

  Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 1: Khái quát về môn học Vật liệu cách nhiệt

  "Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 1: Khái quát về môn học Vật liệu cách nhiệt" với các nội dung khái quát về môn học vật liệu cách nhiệt; giới thiệu sơ lược về vật liệu cách nhiệt; vai trò của vật liệu cách nhiệt trong xây dựng và trong công nghiệp; tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu cách nhiệt ở Việt Nam. Mời các...

   12 p vlute 24/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 2: Phân loại vật liệu cách nhiệt và các tính chất cơ bản của vật liệu cách nhiệt

  Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 2: Phân loại vật liệu cách nhiệt và các tính chất cơ bản của vật liệu cách nhiệt

  "Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 2: Phân loại vật liệu cách nhiệt và các tính chất cơ bản của vật liệu cách nhiệt" trình bày phân loại vật liệu cách nhiệt; các tính chất cơ bản của vật liệu cách nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   58 p vlute 24/10/2020 1 0

 • Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 3: Các phương pháp chế tạo vật liệu có cấu trúc rỗng lớn

  Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 3: Các phương pháp chế tạo vật liệu có cấu trúc rỗng lớn

  "Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 3: Các phương pháp chế tạo vật liệu có cấu trúc rỗng lớn" cung cấp những kiến thức về phân loại các phương pháp chế tạo vật liệu có cấu trúc rỗng lớn; giới thiệu sơ lược nội dung của các phương pháp chế tạo vật liệu có cấu trúc rỗng lớn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   14 p vlute 24/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 4: Vật liệu gốm cách nhiệt

  Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 4: Vật liệu gốm cách nhiệt

  "Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 4: Vật liệu gốm cách nhiệt" tìm hiểu về nguyên vật liệu chế tạo vật liệu gốm cách nhiệt; một số phương pháp tạo rỗng có thể sử dụng trong sản xuất vật liệu gốm cách nhiệt; các quá trình hóa lý diễn ra khi nung; công nghệ sản xuất vật liệu gốm cách nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   25 p vlute 24/10/2020 1 0

 • Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 5: Bê tông nhẹ cách nhiệt từ cốt liệu rỗng

  Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 5: Bê tông nhẹ cách nhiệt từ cốt liệu rỗng

  "Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 5: Bê tông nhẹ cách nhiệt từ cốt liệu rỗng" tìm hiểu về phân loại bê tông nhẹ cốt liệu rỗng; một số tính chất kỹ thuật cơ bản của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng; nguyên vật liệu chế tạo bê tông nhẹ cốt liệu rỗng cách nhiệt; một số phương pháp tạo rỗng dùng để chế tạo bê tông nhẹ...

   34 p vlute 24/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 6: Bê tông tổ ong cách nhiệt

  Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 6: Bê tông tổ ong cách nhiệt

  "Bài giảng Công nghệ vật liệu cách nhiệt - Chương 6: Bê tông tổ ong cách nhiệt" trình bày phân loại bê tông tổ ong cách nhiệt; nguyên vật liệu chế tạo bê tông tổ ong cách nhiệt; một số tính chất kỹ thuật cơ bản của bê tông tổ ong cách nhiệt; công nghệ chế tạo bê tông tổ ong cách nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi...

   38 p vlute 24/10/2020 1 0

 • Ebook Cấu tạo bê tông cốt thép: Phần 2

  Ebook Cấu tạo bê tông cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cấu tạo bê tông cốt thép" cung cấp cho người đọc các nội dung: Hướng dẫn một số giải pháp chống thấm trong kết cấu bê tông cốt thép, cấu tạo khung chấn, một số vấn đề về cấu tạo nhà cao tầng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p vlute 20/07/2020 52 1

 • Ebook Cấu tạo bê tông cốt thép: Phần 1

  Ebook Cấu tạo bê tông cốt thép: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cấu tạo bê tông cốt thép" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy định vật liệu dùng trong bê tông và bê tông cốt thép, cấu tạo bê tông cốt thép, quy định sử dụng kết cấu bê tông cốt thép nhà dân dụng trong môi trường ăn mòn. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.

   112 p vlute 20/07/2020 45 1

 • Ebook Cấu tạo kiến trúc: Phần 2

  Ebook Cấu tạo kiến trúc: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Cấu tạo kiến trúc" cung cấp cho người đọc các kiến thức về kiến trúc các bộ phận của công trình bao gồm: Nền nhà, mái bằng kiểu 1, chậu vo gạo, máng rửa tay, tường rào bê tông cốt thép, gara ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p vlute 27/06/2020 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số