• Ebook Hướng dẫn thi công chống thấm (Tái bản): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thi công chống thấm (Tái bản): Phần 2

  Chống thấm có nhiều phương pháp và có nhiều loại vật liệu chống thấm khác nhau. Việc áp dụng đúng phương pháp cũng như việc sử dụng vật liệu thích hợp cho từng phương pháp sẽ mang lại hiệu quả cao. Nội dung phần 2 gồm có: Cấu tạo chống thấm, thực hành dán chống thấm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vlute 28/04/2019 44 0

 • Ebook Hướng dẫn thi công chống thấm (Tái bản): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thi công chống thấm (Tái bản): Phần 1

  Trong cuốn sách “Hướng dẫn thiết kế thi công chống thấm”, tác giả trình bày tóm tắt có tính chất giới thiệu dưới dạng các bảng tổng hợp, các hình vẽ cụ thể và các nhắc nhở cần thiết để bạn đọc tham khảo. Nội dung sách gồm 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Một số tính năng chủ yếu của vật...

   14 p vlute 28/04/2019 43 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 5 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 5 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Phương pháp số ứng dụng - Chương 5: Dòng không ổn định trong kênh hở" được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nghiên cứu chế độ thủy lực dòng chảy 1D trong hệ thống sông rạch với các điều kiện biên dòng chảy thay đổi theo thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 26/03/2019 28 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 4 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 4 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 4: Bài toán thấm trình bày một số khái niệm cơ bản về hiện tượng thấm, hệ số thấm k, phương trình sai phân, thấm không áp, ước tính hệ số khuếch tán trong sông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p vlute 26/03/2019 25 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 1 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 1 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 1: Cơ sở phương pháp sai phân hữu hạn cung cấp cho người học các kiến thức về phương trình đạo hàm riêng, sai phân hữu hạn, sai phân tiến, sai phân lùi, xấp xỉ theo thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vlute 26/03/2019 23 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 3 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 3 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 3: Bài toán khuếch tán – Đối lưu trình bày định nghĩa các đại lượng không thứ nguyên, phương trình sai phân, sơ đồ sai phân, áp dụng bài toán khuếch tán đối lưu cho sông thiên nhiên, hiện tượng chất không bảo toàn,... Mời các bạn tham khảo.

   13 p vlute 26/03/2019 24 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 2 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 2 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 2: Bài toán khuếch tán giới thiệu tới người học hiện tượng và cơ sở lý thuyết, phương pháp giải SPHH, khuếch tán nhiệt, khuếch tán chất, sơ đồ khối bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p vlute 26/03/2019 23 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 7 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 7 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 7: Phần tử lò xo & thanh dàn trình bày các định nghĩa về phần tử lò xo và thanh dàn, áp dụng nguyên lý thế năng tối thiểu thiết lập phương trình, trường biến đổi tọa độ, quy đổi tương đương lực dọc về trục nút,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 26/03/2019 26 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 6 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 6 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 6: Đàn hồi tóm tắt & phương pháp phần tử hữu hạn trình bày lý thuyết đàn hồi, quan hệ biến dạng - chuyển vị, trường hợp bài toán phẳng D2, phương trình cân bằng bên ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 26/03/2019 21 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 8 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 8 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 8: Phần tử thanh dầm chịu uốn trình bày các lý thuyết cơ bản về thanh dầm, phần tử chịu uốn, thiết lập ma trận độ cứng phần tử thanh dầm chịu uốn, xác định nội lực trong dầm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vlute 26/03/2019 27 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 9 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 9 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 9: Giới thiệu sơ lược về phần tử phẳng (Biến dạng phẳng, ứng suất phẳng, tấm vỏ chịu uốn) cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược về biến dạng phẳng, ứng suất phẳng, tấm vỏ chịu uốn, quy đổi lực, ngoại lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vlute 26/03/2019 24 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học, các khái niệm cơ bản, một số dấu hiệu nhận biết đá bằng mắt thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p vlute 27/02/2019 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook