• Ebook Vật liệu tiên tiến từ polymer dẫn điện đến ống than nano: Phần 1

  Ebook Vật liệu tiên tiến từ polymer dẫn điện đến ống than nano: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vật liệu tiên tiến từ polymer dẫn điện đến ống than nano" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sơ lược về polymer và polymer dẫn điện, điện tử r và polymer dẫn điện, những áp dụng của polymer dẫn điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   144 p vlute 27/07/2019 11 0

 • Ebook Vật liệu tiên tiến từ polymer dẫn điện đến ống than nano: Phần 2

  Ebook Vật liệu tiên tiến từ polymer dẫn điện đến ống than nano: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Vật liệu tiên tiến từ polymer dẫn điện đến ống than nano" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quả bóng đá C60 và ống than nano, vật liệu phức hợp composite và nanocomposite,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p vlute 27/07/2019 9 0

 • Ebook Sổ tay chuyên ngành hàn: Phần 1

  Ebook Sổ tay chuyên ngành hàn: Phần 1

  Ebook Sổ tay chuyên ngành hàn: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: An toàn đối với phương pháp hàn và cắt, phương pháp hàn oxyacetylene, cắt hàn bằng ngọn lửa oxyacetylene, hàn hồ quang kim loại được bảo vệ, cắt và hàn hồ quang, hàn vảy cứng và hàn thau, hàn vảy mềm, xác định kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   149 p vlute 27/07/2019 12 0

 • Ebook Sổ tay chuyên ngành hàn: Phần 2

  Ebook Sổ tay chuyên ngành hàn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Sổ tay chuyên ngành hàn" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kim loại chịu nhiệt và kim loại bền nhiệt, kim loại mạ kẽm, hàn kim loại mềm, phương pháp tạo bề mặt cứng và các loại thép dụng cụ, các kiểu mối ghép, vị trí hàn, các loại mối hàn, thuật ngữ hàn, kí hiệu hàn và các gợi ý về mối hàn tốt....

   123 p vlute 27/07/2019 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 1: Giới thiệu" trình bày khái quát lịch sử về điều khiển, hạn chế của lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, đối tượng áp dụng lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, điều khiển hiện đại, điều khiển phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 2: Điều khiển phi tuyến" trình bày các nội dung: Giới thiệu, phương pháp hàm mô tả, lý thuyết ổn định Lyapunov, tuyến tính hóa hồi tiếp, điều khiển trượt, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p vlute 27/07/2019 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vừng" trình bày các nội dung: Chuẩn của tín hiệu và hệ thống, tính ổn định bền vững, chất lượng bền vững, thiết kế hệ thống bền vững dùng phương pháp chỉnh độ lợi vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p vlute 27/07/2019 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu" trình bày các nội dung: Tối ưu hóa tính, tối ưu hóa động và phương pháp biến phân, điều khiển tối ưu liên tục dùng phương pháp biến phân, phương pháp quy định hoạt động Bellman,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p vlute 27/07/2019 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi" trình bày ước lượng thông số thích nghi, điều khiển theo mô hình chuẩn, hệ thích nghi theo mô hình chuẩn, điều khiển tự chỉnh định, điều khiển hoạch định độ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p vlute 27/07/2019 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống điều khiển nâng cao" trình bày các đối tượng điều khiển - hệ tay máy và hệ nâng bi trong từ trường, thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p vlute 27/07/2019 7 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 1: Một số khái niệm tổng quát" cung cấp cho người học các kiến thức: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp, chức năng/mục tiêu của doanh nghiệp, các khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vlute 27/07/2019 5 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 0 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 0 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 0" trình bày khái niệm về kinh tế kỹ thuật, mục tiêu môn học, nội dung chính và các yêu cầu cầu môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.

   9 p vlute 27/07/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook