Sách Toán cao cấp A2

Giáo trình gồm 5 chương: Chương 1: trình bày các kiến thức cơ bản về không gian Rn, hàm số nhiều biến số, tính liên tục của hàm nhiều biến. Chương 2 giới thiệu phép tính vi phân của hàm nhiều biến và ứng dụng,...

Từ khóa: Toán cao cấp

202 p ntnvantg 05/11/2018 387 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.