Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 3 - Nguyễn Kiêm Hiếu

Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 3: Nhận dạng thực thể có tên" cung cấp cho người học các kiến thức: Thực thể có tên, hướng dẫn gán nhãn, phương pháp dựa trên máy học có giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook