Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 3 - Nguyễn Kiêm Hiếu

Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 3: Nhận dạng thực thể có tên" cung cấp cho người học các kiến thức: Thực thể có tên, hướng dẫn gán nhãn, phương pháp dựa trên máy học có giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.