Bài giảng Tin học văn phòng: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa

Bài giảng "Tin học văn phòng - Chương 3: Cơ sở dữ liệu trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm CSDL trong Excel, sắp xếp CSDL, lọc dữ liệu, các hàm trong CSDL, tổng hợp số liệu theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook