Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Cấu trúc cây - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Cấu trúc cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, duyệt cây, (cây nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân cân bằng, cây thứ tự bộ phận). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.