Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Thiết kế cấu trúc của hệ thống, lớp phân tích, loại lớp giao diện, xây dựng sơ đồ lớp thiết kế,...Mời các bạn cùng tham khảo!