Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.3 - Đào Đức Thịnh

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 2.3 cung cấp đến người học những nội dung kiến thức liên quan đến Foundation Fieldbus như: Lịch sử phát triển của Foundation Fieldbus, Foundation Fieldbus, lợi ích của Foundation Fieldbus,...và các nội dung liên quan khác.