Bài giảng Kỹ thuật mạch điện tử - Đào Thanh Toản, Phạm Thanh Huyền, Võ Quang Sơn

Bài giảng Kỹ thuật mạch điện tử có cấu trúc 10 chương, trình bày các nội dung như sau: Những khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử, hồi tiếp, các sơ đồ cơ bản của tầng khuyếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor, khuyếch đại công suất, khuyếch đại thuật toán, mạch lọc tích cực, các mạch dao động, điều chế biên độ, giải điều chế (tách sóng), trộn tần, chuyển đổi tương tự - số.
Hỗ trực trực tuyến Facebook