Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 5: Thiết kế chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc chung thiết kế chương trình, thiết kế giải thuật, thiết kế giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook