Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Nguyễn Kiều Tam

Bài giảng Kỹ thuật điện tử do Nguyễn Kiều Tam thực hiện; nhằm giúp cho sinh viên nắm được cấu tạo và các đặc tính của các loại linh kiện điện tử cơ bản, nhận biết được chúng trong các mạch điện thực tế và ứng dụng của chúng.
Hỗ trực trực tuyến Facebook