Bài giảng Kỹ thuật cao áp - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Bài giảng Kỹ thuật cao áp có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Phóng điện trong chất khí, hiện tượng phóng điện sét và quá trình truyền sóng trên đường dây tải điện, bảo vệ sét đánh trực tiếp, thiết bị chống sét,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook