Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép (tt)

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức về liên kết bulong bao gồm: Các loại BL trong KCT, sự làm việc của liên kết BL và khả năng chịu lực của BL, cấu tạo của liên kết BL, tính toán liên kết BL. Mời các bạn cùng tham khảo.