Bài giảng Hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Văn Thuận

Chương 2 - Quy trình phát triển hệ thống nhúng. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Tìm hiểu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống nhúng, thực thi hệ thống nhúng, kiểm thử hệ thống nhúng, triển khai bảo trì hệ thống nhúng.
Hỗ trực trực tuyến Facebook